LuxaPick-up

LuxaPick-up

WIĘCEJ INFORMACJI

Bezpośrednie twarde podścielanie protez dentystycznych oraz mocowanie części wtórnych i łączników w protezach dentystycznych na implantach

  • Wyjątkowa biozgodność: produkt nie zawiera MMA ani nadtlenków
  • Niezawodne wsparcie bez naprężeń
  • Bezpośrednie użycie w gabinecie
Silagum-Comfort

Silagum-Comfort

WIĘCEJ INFORMACJI

Podścielanie protez całkowitych, częściowych i na implantach

  • Doskonałe wiązanie
  • Duża wytrzymałość na rozrywanie
  • Neutralny zapach i smak
  • Wygodna praca
  • Stała miękkość