Honigum-Light

 • Doskonała płynność materiału
 • Wyjątkowo duża stabilność
 • Wyważona hydrofilowość
 • Odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów
 • Do wyboru są dwa wkłady Automix: 25 ml i 50 ml
Honigum-Light

Precyzyjna masa do wycisków korekcyjnych

Honigum-Light to innowacyjna masa do wycisków korekcyjnych, łącząca doskonałą zapływalność z wyjątkową stabilnością.

Jako lekka masa Honigum-Light jest idealnie dopasowany do wycisków korekcyjnych i wykonywanych techniką podwójnego mieszania. Można łączyć ją z masami Honigum-Heavy lub Honigum-Putty.

W związku z doskonałą charakterystyką produktu Honigum otrzymał najlepszą ocenę kliniczną ze wszystkich mas na bazie VPS
testowanych przez „The Dental Advisor”.

*Elastomerowe masy wyciskowe. The Dental Advisor 2006; 23 (3): 1-7.

Opatentowany pomysł firmy DMG: aktywna reologicznie matryca

Aktywna reologicznie matryca umożliwia elastyczne dopasowanie lepkości materiału. Oznacza to, że masa jest stabilna lub płynna w zależności od sytuacji. Honigum-Light zapewnia tę możliwość w wyjątkowy sposób.

Wyjątkowo duża stabilność

Przy niskich naprężeniach ścinających Honigum-Light charakteryzuje się istotnie wyższymi wartościami niż materiały konkurencyjne (patrz grafika), zapewniając w ten sposób wysoką stabilność. Materiał pozostaje w obszarze aplikacji, nie wycieka i nie kapie.

Mniejsze naprężenia ścinające      
= wysoka lepkość                            
= wyjątkowa stabilność

Wyjątkowa płynność

Pod wpływem naprężeń ścinających (np. przy wprowadzaniu łyżki do jamy ustnej) lepkość ulega zmianie i Honigum-Light niweluje występujące przeciwności: początkowo stabilny materiał przepływa pod linią preparacji i zapewnia idealne odtworzenie szczegółów.

Duże naprężenia ścinające      
= niska lepkość              
= wyjątkowa zapływalność

Charakterystyka ta wraz z niezrównanym profilem właściwości — wyjątkową stabilnością i ekstremalną płynnością — została przedstawiona na dwóch rysunkach.

*C. Luu, and C. Angeletakis, Kerr Corporation, Orange, CA, USA, Shear Thinning Behavior of Silicone Impression Materials, Poster#1849, IADR Honolulu, Hawaii, 2004.

Charakterystyka Zalety
Wyjątkowa stabilność Bez wycieków lub wypływania na preparację
Doskonała zapływalność Perfekcyjne odwzorowanie sytuacji w jamie ustnej, bez pęcherzyków powietrza
Zbilansowana hydrofilowość Penetruje nawet do najdrobniejszych obszarów poddziąsłowych

Opakowanie

Opakowanie ekonomiczne
16 wkładów 25 ml    
50 Automix-Tips    
50 końcówek wewnątrzustnych    
  Honigum-Light REF 909690  
  Honigum-Light Fast REF 909691  
       
8 wkładów 50 ml    
50 Automix-Tips    
50 końcówek wewnątrzustnych    
  Honigum-Light REF 909835  
  Honigum-Light Fast REF 909836  
Akcesoria
1 Automix-Dispenser, typ 25 1:1 REF 110253
1 Automix-Dispenser, typ 50 1:1 REF 909507
50 Automix-Tips Yellow 1:1 REF 909200
50 końcówek wewnątrzustnych, żółtych REF 909201
Opakowanie
4 wkłady 25 ml    
16 Automix-Tips    
16 końcówek wewnątrzustnych    
  Honigum-Light REF 909539  
  Honigum-Light Fast REF 909639  
       
2 wkłady 50 ml    
12 Automix-Tips    
12 końcówek wewnątrzustnych    
  Honigum-Light REF 909831  
  Honigum-Light Fast REF 909832  

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
 • Honigum
  Karty charakterystyki
 • Honigum-Light
  Instrukcja użycia