Icon — infiltrant próchnicy na powierzchniach gładkich

 • Delikatna metoda przeciwdziałania kariogennym białym plamkom — z estetycznym efektem dodatkowym
 • Bez zbędnej utraty zdrowych twardych tkanek zęba
 • Przyjazna metoda leczenia dla lekarza i pacjenta podczas tylko jednej wizyty
Icon — infiltrant próchnicy na powierzchniach gładkich

Całkiem nowe dossier produktu Icon do pobrania...

... przedstawia 22 kliniczne przypadki, które jednoznacznie potwierdzają możliwości, jakie zapewnia infiltracja produktem Icon w obszarze przedsionka. 88 stron (w języku angielskim), podzielonych na cztery rozdziały, zawiera:

 • Szczegółowe, ilustrowane studia przypadku dotyczące leczenia próchnicogennych białych plam, fluorozy, plam urazowych i idiopatycznych oraz MIH.
 • Cenne informacje ogólne o różnych możliwościach zastosowania w celu ułatwienia prawidłowego rozpoznania.
 • Wiele praktycznych wskazówek i sugestii

Icon studia przypadku y drzewko decyzyjne

 • Icon vestibular — studia przypadku Seria studiów przypadku dotyczących wyzwań klinicznych i możliwości leczenia za pomocą produktu Icon vestibular.
 • Icon – drzewko decyzyjne Dodatkowo przygotowaliśmy także przeznaczony do pobrania schemat drzewka decyzyjnego.Drzewko decyzyjne ma ułatwiać proces planowania leczenia, aby pomóc dowiedzieć się, w jaki sposób można leczyć przebarwienia różnego pochodzenia i wyjaśnić, dlaczego występują różnice w procesie leczenia.

Wskazania:
Jedna metoda — wiele możliwości

Leczenie przedsionkowe

Icon smooth surface używany jest do leczenia białych plamek w obszarach przedsionkowych.
Zasada: Powietrze i woda zablokowane w zębie charakteryzują się niższym wskaźnikiem refrakcji niż nienaruszona struktura zęba.
Prowadzi to do nieestetycznych przebarwień. Icon równoważy tę różnicę i stapia się ze zdrowym szkliwem.

Leczenie w obszarze przedsionkowym
(krok po kroku): Icon i białe plamki

Praktyczne wskazówki

1. Ponowne wytrawianie starszych, nieaktywnych białych plamek

 • Jeśli pozornie nienaruszona warstwa powierzchniowa jest bardzo gruba, wytrawianie można wielokrotnie powtarzać.
 • Jeśli białe przebarwienie zniknie w ciągu kilku sekund po nałożeniu etanolu (Icon-Dry), wytrawienie było wystarczające.
 • Jeśli nieprzezroczyste odbarwienie będzie nadal widoczne, wówczas proces wytrawiania należy powtórzyć.
 • Możliwe jest wykonanie do trzech etapów wytrawiania przez dwie minuty na zmianę.

2. Dokumentacja przed/po

 • Zoptymalizuj proces komunikacji z pacjentem, wykonując zdjęcia przed i po.
 • Zdjęcia dostarczą pacjentowi ostatecznego dowodu na powodzenie leczenia.

3. Fluoroza i inne białe plamki

 • Za pomocą Icon można także leczyć inne, niekariogenne zmiany szkliwa.
 • Doświadczenia z praktyki pokazują: Pacjentów z fluorozą można skutecznie leczyć, jeśli wielokrotny proces wytrawiania okazał się skuteczny. Oczekujemy na potwierdzenie z badań klinicznych.
 • Skutecznie leczono zmiany szkliwa spowodowane urazami.  Oczekujemy na potwierdzenie z badań klinicznych.

Opakowanie

Opakowanie
7 opakowań leczniczych , z których każde zawiera:  
1 strzykawkę 0,45 ml Icon-Etch  
1 strzykawkę 0,45 ml Icon-Dry  
1 strzykawkę 0,45 ml Icon-Infiltrant  
6 końcówek przedsionkowych  
1 Luer-Lock-Tip REF 220238
Intro Kit
2 opakowania lecznicze , z których każde zawiera:  
1 strzykawkę 0,45 ml Icon-Etch  
1 strzykawkę 0,45 ml Icon-Dry  
1 strzykawkę 0,45 ml Icon-Infiltrant  
6 końcówek przedsionkowych  
1 Luer-Lock-Tip REF 220343
Uzupełnienie
  Icon-Etch  
3 strzykawki @ 0,45 ml Icon-Etch  
15 końcówek przedsionkowych REF 220384

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
 • Icon Dry
  Karty charakterystyki
 • Icon Etch
  Karty charakterystyki
 • Icon Infiltrant
  Karty charakterystyki
 • Icon Vestibular Etch
  Instrukcja użycia