LuxaBond-Total Etch

System wiążący o podwójnym mechanizmie polimeryzacji

 • Samoutwardzalność: Twardnieje nawet bez lampy
 • Brak przedwczesnej polimeryzacji nadmiaru środka wiążącego
 • Zgodność z materiałami samoutwardzalnymi i podwójnie utwardzalnymi: Możliwość aplikacji z LuxaCore
 • Wstępny środek wiążący przyspiesza utwardzanie mieszaniny środka wiążącego w zębinie, zapewniając doskonałą retencję
 • Ułatwiona aplikacja w kanałach korzeniowych za pomocą specjalnych endopędzelków
 • Nie zawiera acetonu
LuxaBond-Total Etch

Elastyczny zakres zastosowań

LuxaBond-Total Etch to ostatni element z gamy produktów firmy DMG do uzupełnień po leczeniu endodontycznym. Ten system adhezyjny nadaje się także do osadzania wkładów koronowych. Samoutwardzalność to nie tylko możliwość stosowania materiału w okolicach, do których nie dociera światło.
Dzięki niej można też uniknąć niepożądanego przedwczesnego związania materiału zgromadzonego na dnie ubytku, ponieważ polimeryzacja może być wykonana w całości po osadzeniu wkładu. LuxaBond-Total Etch można zasadniczo stosować wraz z materiałem LuxaCoreZ-Dual podczas rekonstrukcji zrębu oraz do adhezyjnego cementowania koron i mostów z użyciem materiałów Vitique lub PermaCem. W tych przypadkach istnieje możliwość polimeryzacji światłem.

Niezawodne wiązanie

Po oddzielnym wytrawieniu szkliwa i zębiny nakłada się środek do wstępnego wiązania, który umożliwia lepsze wykorzystanie doskonałych właściwości wiążących systemu adhezyjnego. Zapewnia on bardzo szybkie twardnienie mieszaniny systemu wiążącego (złożonego ze składników A i B) po nałożeniu na tkanki zęba. Oznacza to obecność gotowej warstwy kotwiącej jeszcze przed wprowadzeniem materiału odbudowującego. Ponadto zastosowanie wstępnego środka wiążącego umożliwia dłuższy czas pracy z mieszaniną systemu wiążącego, ponieważ przyspieszenie utwardzania następuje dopiero pod wpływem kontaktu ze wstępnym środkiem wiążącym. Aby ułatwić pracę, na buteleczkach umieszczono kod barwny, wskazujący kolejność nakładania poszczególnych składników systemu wiążącego.

Charakterystyka Zalety
Samoutwardzalny Utwardzanie nawet bez lampy
Bez przedwczesnej polimeryzacji nagromadzonego materiału
Zgodny z materiałami samoutwardzalnymi i podwójnie utwardzalnymi Odpowiedni do aplikacji z LuxaCore
Wstępny środek wiążący do szybkiego utwardzania mieszaniny środka wiążącego na zębinie Dłuższy czas pracy mieszaniny środka wiążącego.

Opakowanie

Akcesoria
25 Endobrushes Red REF 212385
25 Endobrushes Black REF 212386
50 Luer-Lock-Tips White REF 109942
Opakowanie
1 buteleczka 5 ml wstępnego środka wiążącego  
1 buteleczka 5 ml środka wiążącego A  
1 buteleczka 5 ml środka wiążącego B  
1 strzykawka 2 ml żelu wytrawiającego  
  Średnia lepkość  
25 Endobrushes Red  
25 Endobrushes Black  
3 Luer-Lock-Tips  
1 podkładka do mieszania REF 212384

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
 • LuxaBond - Total Etch / Bond A + B
  Karty charakterystyki
 • LuxaBond - Total Etch / Primer
  Karty charakterystyki
 • LuxaBond-Total-Etch
  Instrukcja użycia