LuxaBite

LuxaBite

WIĘCEJ INFORMACJI

Ustabilizowanie wkładów wyciskowych przy wyciskach pod implanty, zapis zgryzu

  • Najtwardsza masa do rejestracji zwarcia (twardość w skali Barcola 25 po jednej godzinie)
  • Nie sprężynuje podczas repozycji na modelu
  • Neutralny smak i zapach
  • Doskonała stabilność
  • Doskonały materiał do frezowania
O-Bite

O-Bite

WIĘCEJ INFORMACJI

Zapis zgryzu

  • Jedna z najtwardszych mas do zapisu zgryzu wśród materiałów na bazie VPS
  • Doskonała odporność na pęknięcia
  • Świeży, owocowy zapach pomarańczowy
  • Minimalny opór przy zagryzaniu
  • Szybkoutwardzalny