Honigum-Mono

 • Jednoetapowa precyzja
 • Dokładne odwzorowanie granicy preparacji
 • Najdrobniejsze szczegóły powierzchni
 • Niższa twardość końcowa
 • Wyważona hydrofilowość
Honigum-Mono

Jednofazowy materiał wyciskowy na bazie VPS

Honigum-Mono jest przeznaczony specjalnie do stosowania z techniką jednofazową w celu ułatwienia jednoetapowego pobierania bardzo precyzyjnych wycisków.

Dopasowany specjalnie do potrzeb dentystów materiał dostępny jest w trzech różnych systemach aplikacji: do mieszania ręcznego,
w praktycznym wkładzie Automix o pojemności 50 ml oraz w gotowym do użycia wkładzie MixStar o pojemności 380 ml.

Wyjątkowa matryca reologiczna

Dzięki aktywnej reologicznie matrycy Honigum-Mono oferuje stabilność na łyżce równą z obserwowaną w przypadku materiałów gęstych. Jednocześnie Honigum-Mono zachowuje zapływalność wokół preparacji charakterystyczną dla lekkich mas wyciskowych (patrz rysunek).*

Precyzyjna formuła

Małe naprężenia ścinające
= duża lepkość
= stabilny jak gęsta masa wyciskowa

Duże naprężenia ścinające
=mała lepkość
= płynny jak lekka masa wyciskowa

Tak dokładne wyciski uzyskane za pomocą masy o jednej konsystencji — Honigum-Mono.

*C.Luu, and C.Angeletakis, Kerr Corporation, Orange, CA, USA, Shear Thinning Behavior of Silicone Impression
Materials, Poster#1849, IADR Honolulu, Hawaje, 2004.

Charakterystyka Zalety
Wysoka stabilność i wyjątkowa zapływalność
w tylko jednej fazie
Precyzyjne odtworzenie linii preparacji
Najdrobniejsze szczegóły powierzchni
Doskonała hydrofilowość Optymalna penetracja do najmniejszych obszarów
Mniejsza twardość Łatwe usuwanie z jamy ustnej i modelu gipsowego

Opakowanie

Opakowanie ekonomiczne
8 wkładów 50 ml  
20 Automix-Tips  
20 końcówek wewnątrzustnych REF 909834
5 wkładów 380 ml  
50 MixStar-Tips REF 909569
Akcesoria
1 MixStar-eMotion 230 V Int. REF 900480
1 MixStar-eMotion 230 V GB REF 900483
1 MixStar-eMotion 230 V NZ/AUS REF 900484
1 MixStar-eMotion 115 V Int. REF 900482
50 MixStar-Tips REF 909567
1 Automix-Dispenser, typ 50 1:1 REF 909507
50 Automix-Tips Green 1:1 REF 909490
50 końcówek wewnątrzustnych, transparentnych REF 909400
1 buteleczka 10 ml kleju do łyżek wyciskowychl REF 909394
Opakowanie
2 wkłady 50 ml  
4 Automix-Tips  
4 końcówki wewnątrzustne REF 909830
2 tuby 135 ml  
1 podkładka do mieszania  
2 kluczyki do tub REF 909551
1 wkład 380 ml  
10 MixStar-Tips REF 909568

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
 • Honigum
  Karty charakterystyki
 • Honigum-Mono
  Instrukcja użycia